Giới Thiệu

Công ty Cổ phần X-Media (X-Media J.S.C) được thành lập từ năm 2011 với định hướng cung cấp những nội dung hữu ích, thiết thực nhất đến cho người dùng cuối trên internet, mobile.

Downloadforyou là những website những giới thiệu, đánh giá phần mềm; cung cấp các hướng dẫn về: Phần mềm, máy tính, điện thoại, mạng internet. Tất cả các nội dung trên các website đều được cung cấp miễn phí tới người dùng cuối.