Everything 1.4.1.969 – Tìm kiếm file trên PC nhanh hơn

Công cụ tìm kiếm Everything giúp người dùng xác định vị trí của các tệp và thư mục nhanh chóng theo tên cho Windows, hiện bạn đã có thể download phiên bản Everything 1.4.1.969 mới nhất để tăng tốc tìm kiếm file và folder trên máy tính của mình. Không giống với Windows Search, Everything hiển thị mọi file … Đọc tiếpEverything 1.4.1.969 – Tìm kiếm file trên PC nhanh hơn